Bizmopen çiğneme tablet ve ishal tedavisi

yazar:

kategori:

262 mg bizmut subsalisilat içerir. Nedeni belli olmayan basit ishal vakalarında kullanılır. Non-spesifik diyarenin semptomatik tedavisinde endikedir.

İshal tedavisinde kullanılır. Seyahate çıkmadan önce ishal olmaya karşı önlem amaçlı da kullanılabilir. (profilaksi)

Seyahat diyaresinde (enteretoksijenik E.coli) koruyucu olarak kullanılır.

Duodenal ülserli hastalarda Helicobacter pylori eradikasyonunda çoklu tedavinin bir parçası olarak kullanılır.

İhtiyaç oldukça her 30 dakika ila 1 saatte alınabilir. 24 saat içinde 16 tabletten fazla alınmamalıdır. Yemeklerden önce ve sonra kullanılabilir. Yalnızca oral kullanım içindir.

16 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Diyareye eşlik eden, sıvı kaybından korunmak için bol miktarda su içirilmelidir.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımından kaçınılmalıdır.

Gebelerde kullanılmamalıdır.

BİZMOPEN, çok nadir görülen ancak çok ciddi bir hastalık olan Reye sendromu ile salisilatlar arasındaki olası ilişki nedeniyle 16 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır. Kan pıhtılaşma bozukluğu olan hastalar, gut hastaları ya da antikoagülan ilaç (pıhtılaşma önleyici ilaçlar) kullanan hastalar uyarılmalıdır. Dizanterisi olan hastalar bizmut subsalisilat aldıklarında hasta daha kötü duruma girer, bu nedenle farklı tipte bir tedaviye ihtiyaç duyulur.

BİZMOPEN, semptomlar şiddetli ise veya 2 günden fazla devam ederse kullanılmamalıdır. Diyaresi olan, özellikle zayıf ve yaşlı hastalarda sıvı ve elektrolit kaybı görülebilir. Bu gibi durumlarda uygun sıvı ve elektrolit tedavisinin uygulanması en önemli önlemdir. Bu ilacın tıbbi olarak uygulanmasında geçici olarak ve zararsız olarak dilin ve feçesin siyahlaşmasına sebep olur. Feçesin siyahlaşması kanama ile karıştırılabilir.

Önerilen doz aşılmamalıdır. Doktor tavsiyesi dışında günde 2 tabletten fazla kullanılmamalıdır. İlacın önerilen dozdan daha fazla veya daha uzun süre kullanımı yan etki riskinde (özellikle bizmut zehirlenmesi) artışa neden olabilir.