Olası sol artiyal genislemesi nedenleri

yazar:

kategori:

Heyecan: Aşırı heyecan, stres ve psikolojik durum EKG sonucunu etkiler mi? Evet, etkileyebilir.

Sinüs Taşikardisi: Sinüs taşikardisi kalbin olması gerekenden daha hızlı kan pompalaması ya da bilinen tabiriyle çarpıntıdır. Heyecan durumlarında çarpıntı olabilir. Ancak çarpıntının sebebi kesinlikle heyecandır denemez!

PR Aralığı: Normal PR aralığı 120 – 200 ms süreleri arasındadır (üç ila beş küçük kare).

Kısa PR Aralığı (< 120 ms) Wolff-Parkinson-White (WPW) ve Lown-Ganong-Levine (LGL) sendromlarından kaynaklanabilir. Bu hastalıklarda atriyum ve ventrikülleri birleştiren aksesuar yolak vardır. Yani kalp ritmi esnasında uyarıyı taşıyan uzun yoldan daha kısa bir yol vardır ve atriyum kasıldıktan sonra ventrikülün kasılması için gerekenden daha kısa bir süre sonra ventrikül kasılır.

Sol atriyal genişleme, sol atriyumdaki kanın miktarının/hacminin/oluşturduğu basıncın artmasıdır. Zamanla atriyum genişler. Yıllar içerisinde genişleyen atriyum çok daha ciddi sağlık problemlerine neden olabilir (atrial fibrilasyon gibi..)

Özetle, Heyecan ve stres gibi durumlar EKG’de değişiklik yapabilir. Kalp hastalığında tanı koymak için EKG yol göstericidir ancak çoğu kere EKO, kan tahlili gibi başka testler gerekebilir. EKG’sinde anormallik olan çocuk hastaların çocuk kardiyolojisine, yetişkin hastaların ise kardiyoloji bölümüne başvurmaları gerekir.