Recommended Dietary Allowance (RDA) ne anlama gelir?

RDA Nedir?: Recommended Dietary Allowance (RDA): Tavsiye edilen günlük alınması gereken besin miktarını ifade eder. Çoğu insanın besin gereksinimlerini karşılamak için yeterli olan bir diyet alım seviyesidir.

RDA toplumun sağlıklı %98’ini temsil eden, bir kişinin bir günde alması önerilen besin miktarını ifade eder. RDA, hemen hemen tüm sağlıklı insanların besin gereksinimlerini karşılamak için yeterli günlük ortalama alım seviyesini belirtir.

Ek hastalığı, özel spor programı veya özel sağlık durumu olan kişilerin bir günde hangi besin öğesini ne kadar alması gerektiği değişebilir. Yaş ve cinsiyet hatta bir kadının gebe olup olmaması dahi RDA ve DRI değerini değiştirir.

Örneğin: C vitamini için RDA değeri hamile bir genç kadın için günde 80 mg iken genç erkekler için günde 90 mg’dır.

You may also like...