Dış Gebeliğin Tedavisi Nasıl Yapılır?

yazar:

kategori:

“Hastaları dış gebelik açısından endişelendiren en önemli durumlardan biri hastalığın kendisinden çok cerrahi ve ilaç tedavisi gibi birbirinden oldukça farklı iki ayrı noktada düşünmeye sevk etmesidir.” diyen Doktor Mustafa Cihat Ciğerci dış gebeliğin tedavisini şöyle anlatıyor:

Dış gebeliğin tedavisi medikal (Methotrexate) veya cerrahi operasyonla(laparoskopi) yapılır.

Medikal Tedavi

Medikal veya cerrahi tedaviyi belirleyen etken, hastanın hayati fonksiyonlarındaki stabilite diğer bir deyişle sabitlik ve istikrarlılıktır.

Hastanın hayati bulguları sabit ve durağan ise methotrexate tedavisinin başlanabilmesi için göz önünde bulundurulması gereken birtakım hususlar vardır. Bunlar;

  • Olası yırtılma riskini düşük tutmak adına yırtılmamış dış gebelik boyutu ultrasonda 3.5 cm’den küçük olmalıdır veya son adet periyodundan itibaren 8 haftayı geçmemelidir.
  • Fetüste kalp hızına rastlanmamalı ve β-hCG 5000 mIU/mL’den küçük olmalıdır.
  • Hastada karaciğer, böbrek ve kan hastalığı olmamalıdır.
  • Hastanın Methotrexate tedavisine rıza göstermesi sağlanmalı ve kontrollere gelebilmeye kararlı ve istekli olmalıdır.

Şayet, hasta methotrexate tedavisini alacak kriterlere sahip değilse veya tedaviyi alamayacak bir durumu varsa(kontrendikasyon) cerrahi tedaviye(laparoskopi) geçilir.

Methotrexate’ın Kontrendikasyonları: Böbrek, karaciğer (kronik karaciğer hastalığı, alkol kullanım bozukluğu gibi), kan (ağır derecede kansızlık, trombositlerde düşme gibi) ve akciğer hastalığı (özellikle şiddetli astım), emzirme, methotrexate’a karşı duyarlılık, bağışıklık sisteminde düşme, peptik ülser hastalığı, yırtılmış dış gebelik.

Cerrahi Tedavi (laparoskopi)

Hastanın;

  • hayati bulguları sabit değilse
  • yaklaşmakta olan yırtılma şüphesini kuvvetle muhtemel kılan bir dış gebelik varsa (örn. yüksek β-hCG seviyeleri “> 5000” mIU/mL veya son adet periyodundan itibaren 8 haftayı geçmesi)
  • karın zarı içine kanama gerçekleşmişse
  • methotrexate tedavisi başarısız olmuşsa
  • ilaca kontrendikasyon varsa

cerrahi tedavi (laparoskopi) uygulanır.

Cerrahi öncesinde hastanın gelecekte gebe kalma isteği, olası komplikasyonlar göz önünde bulundurularak operasyonun türü belirlenir. 

Bu tedavi yaklaşımının dışında hekim, belirti ve muayene bulguları henüz oturmamışşikâyeti olmayan fakat dış gebeliğin laboratuvar ve muayene bulgularıyla tespit edildiği hastalara methotrexate tedavisi yerine kısa aralıklarla gözlem ve takip önerebilir.

Bunun altında yatan sebep ise şikâyeti olmayan ve gebelik testindeki β-hCG seviyeleri oldukça düşük tespit edilen bazı hastaların ilaç ve cerrahi müdahale gerektirmeden kendiliğinden iyileşebilme ihtimalidir.

Böyle bir durumda kısa süreli gözlemin ilaç tedavisine göre başarı ihtimali düşük değildir ve hekimin bu yaklaşımı hastayı endişelendirmemelidir.