Otizm spektrum bozukluğu neden ve nasıl erken tespit edilmelidir?

Otizm ne kadar erken farkedilirse, otizmli çocuk o kadar başarılı şekilde topluma uyum sağlayabileceği eğitimler alabilir. Bu nedenle otizmli çocukların rutin takip ve muayeneler esnasında taranması önemlidir.

  • Otizm spektrum bozukluğu (ASD) için hemen hemen tüm çocukları taramak için kullanılan büyük bir sağlık sistemi aracı sadece durumun yarısından daha azını tanımlamaktadır.
  • ASD tanısı alan çocukların sadece yüzde 39’u, önceki çocuk doktor ziyaretlerinde pozitif olarak izlendi.

Yeni bir çalışmada, araştırmacılar, standart otizm tarama aracını kullanan birçok çocuk doktorunun, çocukların rutin muayeneleri sırasında otizm belirtilerini kaçırdığını buldular.

Çocukların yeteri kadar erken safhada dikkatlice taranamaması onların otizm tanılarını daha geç almalarına neden olmaktadır.

Doktorlar tarama aracını, çocuklukta erken başlayan bir gelişimsel bozukluk olan otizm için yüksek riski olan çocukları belirlemek için kullanırlar. Bu çocuklar daha sonra tanı için bir uzmana yönlendirilir. Doktorlar ayrıca çocukları kendi gözlemlerine dayanarak yönlendirebilirler.

Otizmin erken belirtileri, çocuktan çocuğa farklılıklar gösterebilir ve farklı bir zaman çizelgesinde tezahür etmenin yanı sıra ince ve sinsi olabilir.

Otizm, bazı çocuklarda 3 yaşına kadar, hatta anaokulunda veya birinci sınıfta tespit edilemeyebilir.

Otizmin erken belirtileri, göz teması kuramama ve sosyal duyarlılık gibi “daha ​​az” gördüğümüz davranışlar olma eğilimindedir. Bu nedenle kısa muayenelerde, otizmli çocukların erken yakalanabilmesi mümkün olmayabilir. Ayrıca her çocukta farklı otizm spektrum bozukluğu belirtileri ortaya çıkabilir.

“Ağaç yaş iken eğilir” atasözü edep ve ahlak eğitiminin erken yaşta daha kolay verilebileceğini ifade eder. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda da eğer erken teşhis edilirlerse küçük yaşta birçok sosyal konuda eğitilebilirler.

Rutin yapılan doktor kontrolünde çocuğun otizmli olup olmadığının yakalanması ailenin duyarlılığına ve doktorun tecrübesine de bağlıdır.

You may also like...