Sinüzitte burun spreyleri kaç gün kullanılmalıdır?

yazar:

kategori:

Akut sinüzit, paranazal sinüslerin enfeksiyonudur. Paranazal sinüsler burun etrafında bulunan kafa kemikleri içerisindeki hava boşluklarıdır. Sinüsler içerisinde enfeksiyon olmasına sinüzit denir. Sinüzit genelde Rinit ile beraber görülür. Bu birlikteliğe rinosinüzit denir. Peki, burun spreyleri kaç gün kullanılmalıdır?

Sinüslerin havalanması sağlanmalıdır. Dekonjestanlar α-adrenerjik reseptör stimülasyonu yaparlar. Akut sinüzitte dekonjestanlar mukozal ödemi azaltır, mukusun dışarıya akışını kolaylaştırır ve havalanmayı arttırarak semptomatik iyileşme sağlar. Bununla birlikte silier disfonksiyona neden olurlar. Silialar mukusu dışarıya doğru hareket ettiren ayaksı yapılardır.

Uzun süreli dekonjestan kullanımı sonrası mukusun dışarıya atılmasını sağlayamayan silialar mukozalarda mukus birikimine yani persistan mukozal konjesyona neden olur. Bu nedenle dekonjestanlar kısa süreli (3-5 gün) kullanılmalıdır.

Oral dekonjestanlar topikal olanlara tercih edilir. Oral dekonjestanlarda topikal dekonjestan kulanımında gelişen rebound vazodilatasyon (rhinitis medicamentosa), obstrüksiyon ve farengeal irritasyon görülmez.

Antihistaminikler sinüs sekresyonlarının viskozitesini artırırlar ve direnajı bozarlar. Bu nedenle kullanılmaları önerilmez.