Su çiçeği

Su çiçeği viral bir hastalıktır. Suçiçeği sıklıkla çocuklarda ateş ve döküntü ile karakterize, hafif seyirli, çok bulaşıcı bir hastalıktır. Aşı ile önelenebilmesine rağmen hala çok sayıda insanın hayatını etkileyen önemli bir hastalıktır.

Suçiçeği etkeni olan Varisella zoster virüs, su çiçeği hastası olan kişiden havayolu, damlacık veya hassas kişi ile direk temas yolu ile bulaşabilir.

Su çiçeğinde bulaştırıcılık, su çiçeğinin tipik dökündülerinin oluşmasından birkaç gün önce başlar. Bu sebeple hastalık tanısı konulduğunda, enfekte kişi yakınlarına varisella zoster virüsünü çoktan bulaştırmış olabilir.

Kimler su çiçeği hastalığına yakalanabilir?

Su çiçeği hastalığı hava yoluyla ve temasla bulaştığı için genelde kreş ve okul hayatının başlarında hastalık oluşturur. Su çiçeği tüm dünyada kızları ve erkekleri eşit oranda tutar. Su çiçeğinin bulaştırıcılığı oldukça fazladır.

Su çiçeği hastalığını bir kez geçirmekle bağışıklık kazanılır ve bu hastalığa ikinci kez yakalanılmaz.

Yetişkinlerde suçiçeği geçirmediğini belirtenlerin yaklaşık %70-80’inin antikor taşıdıkları gösterilmiştir.

Su çiçeğinde döküntüler çok kaşıntılıdır. Kaşıntı önlenemez ise hastalık hızla başka yerlere yayılacaktır.

You may also like...