Tagged: Majezik DUO sprey ne işe yarar

Majezik DUO sprey ne işe yarar?

Majezik DUO sprey, sadece rahatsızlığın olduğu bölgeye topikal ve lokal olarak uygulanan bir ilaçtır. Flurbiprofen adında bir NSAİİ ve tiyokolşikosid adında bir kas gevşetici içerir. Aslında adındaki DUO (çift anlamında) takısını da bu iki...