Tetanoz nasıl bulaşır?

yazar:

kategori:

Dr. İbrahim Altundağ, 28 Soruda “Tetanoz” Hakkında Tüm Merak Ettikleriniz adlı makalesinde tetanozun tetanozun nasıl bulaştığını ve hangi hayvanlardan tetanoz bulaşabileceğini anlattı. Tetanoz nasıl bulaşır?

Tetanoz anaerop (oksijensiz solunum yapan) bir bakteridir. Yani oksijenin az olduğu ya da olmadığı yerlerde yaşar. Oksijenin olmadığı bu gibi yerlerin özelliği nemli toz-topraklar olmasıdır. Toprak, gübre, nemli ortamlarda tetanoz bakterisi bol bulunur. Bu ön bilgiyi verdikten sonra bulaşma yolu ile ilgili konuşalım;

Tetanozun paslı çividen bulaştığını bilmeyenimiz yoktur. Tamam kabul. Ancak paslı çivi değil de paslı tel veya raptiye olsa olmaz mı? Tabii ki olur.

Burada kilit nokta çivi değil ‘paslı’ olmasıdır.

Paslı çivi-demir madde; normal demirin toprakta, nemli ortamda uzun süre beklemesi ve oksitlenmesi sonucu olur. Yani bir demiri nemli ortama bıraksan paslanması için haftalar aylar hatta yıllar geçmelidir. Yani bir anda çivi paslanmaz. Dolayısıyla pas kelimesi o maddenin nemli ortam, toprak, tozlu ortam  gibi insan için steril olmayan ve bakteriler tarafından yoğun olan ortamda uzun süre kaldığını ve oksitlendiğini gösterir.

Uzun süre bakterilerle dolu ortamda kalan maddeye mikrop-bakteri bulaşması daha kolaydır. Hele hele oksijenden fakir bir ortamda  kalmış ise mikrop bulaşması açısından bizi en çok korkutan şey: TETANOZ’dur.

Her türlü risk teşkil eden durumdatetanoz aşısı yapılır.

Tetanoz vücudumuza şu şekillerde girebilir:

  1. Kesik-sıyrıklarla (delici-kesici alet yaralanmaları)
  2. Yanık dokusundan (2.derece ve daha şiddetli yanıkları)
  3. Böcek ısırıklaıyla
  4. Hayvan ısırıklarıyla
  5. Hayvan dışkılarıyla
  6. Dövme, Piercing gibi yabancı enjeksiyonlar ve materyallerle
  7. Göz yaralanmalarıyla
  8. Kontamine(kirli) ilaç uygulamaları ile

Tetanoz insandan insana bulaşmaz.

Hangi hayvanlardan tetanoz bulaşır?

Tetanoz için toprak esas kaynaktır. TOPRAKLA HAŞIR NEŞİR OLAN HER HAYVAN tetanoz bulaşması için risk faktörüdür.