Dolorex 50 mg nedir ne için kullanılır?

yazar:

kategori: ,

Dolorex bir steroid olmayan anti-enflematuar ilaçtır. Ağrı kesici ve yangı önleyici özellikleri vardır (1, 3).

Bir etkisi de ateşi düşürmektir ancak dolorex ateş düşürücü olarak kullanılmaz. Yan etkileri düşünüldüğünde Parol Tablet daha iyi bir ateş düşürücüdür (2).

Dolorex 50 mg osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut artriti, akut kas-iskelet sistemi ağrıları, postoperatif ağrı ve dismenore tedavisinde tercih edilebilir (1).

Genel bir öneri olarak, doz kişiye göre ayarlanmalıdır. İstenmeyen etkiler, semptomları kontrol altına almak için önerilen en düşük dozun en kısa sürede kullanılmasıyla azaltılabilir.

Tavsiye edilen başlangıç dozu günde 100-150 mg’dır. Daha hafif vakalarda, günde 75-100 mg genellikle yeterlidir (1).

Günlük toplam doz genellikle 2-3 bölünmüş doz olarak verilmelidir.

Primer dismenorede günlük doz kişiye göre ayarlanmalıdır ve genellikle 50-150 mg’dır. Başlangıçta 50 – 100 mg dozda verilmeli ve gerekirse, birkaç menstrüel siklus içinde günde en fazla 150 mg’a yükseltilmelidir. Tedaviye ilk semptomlar görülünce başlanmalı ve semptomatolojiye bağlı olarak birkaç gün devam edilmelidir.

Kimler DOLOREX kullanamaz?

Dolorex herkes için uygun değildir. Aşağıdakilerden en az birine sahipseniz Dolorex kullanmadan önce bir doktora mutlaka danışın:

  • Böbrek yetmezliği: DOLOREX böbrek yetmezliği olan hastalarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Hafif ila orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalar sadece doktor önerirse DOLOREX kullanmalıdır.
  • Karaciğer yetmezliği: DOLOREX karaciğer yetmezliği olan hastalarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalar sadece doktor önerirse DOLOREX kullanmalıdır.
  • Çocuklar: DOLOREX ilacının çocuklarda ve 14 yaşından küçük ergenlerde kullanılması önerilmez. 14 yaş ve üzerindeki ergenlerde günde 75 – 100 mg alınması, genellikle yeterlidir. Günlük toplam doz genellikle, 2-3 doza bölünmelidir. Maksimum günlük doz (150 mg), aşılmamalıdır.
  • 65 yaş ve üzeri: DOLOREX, istenmeyen etkilere daha eğilimli olan bu gibi hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Özellikle hassas veya vücut ağırlığı düşük olan yaşlı hastalarda en düşük etkili dozun kullanılması ve hastanın NSAİ ilaç tedavisi boyunca gastro-intestinal kanama olasılığına karşı takip edilmesi önerilmektedir
  • Bilinen kalp-damar hastalığı ya da önemli kardiyovasküler risk faktörleri: DOLOREX bu hastalarda önerilmez.

Kalp ameliyatı uyarısı: Yakın zamanda koroner arter baypas ameliyatı geçirdiyseniz bu ilacı almayın.

Kalp riskleri uyarısı: Kalp hastalığınız varsa veya yüksek tansiyon gibi kalp hastalığı riskiniz varsa bu ilacı dikkatli kullanın. Diklofenak, nonsteroid antiinflamatuar bir ilaçtır (NSAİİ). NSAİİ’ler kan pıhtılaşması, kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç riskinizi artırabilir ve bu da ölüme neden olabilir. Bu ilacı uzun süreli, yüksek dozlarda alıyorsanız veya halihazırda kalp problemleriniz veya kalp hastalığı için risk faktörleriniz varsa riskiniz daha yüksek olabilir. Koroner arter baypas greft ameliyatından sonra ağrıyı tedavi etmek için bu ilacı almamalısınız. Bunu yapmak kalp krizi veya felç geçirme riskinizi artırabilir.

Mide sorunları uyarısı: Diklofenak, mide kanaması veya peptik ülser (midenizin veya bağırsaklarınızın iç yüzeyindeki yarlalar) riskinizi artırabilir. Bunlar ölümcül olabilir. Herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir ve semptomları olmayabilir. Yaşlılar bu sorunlar için daha büyük risk altındadır.

Astımlı hastalarda aspirine duyarlı astım söz konusu olabilir. Aspirine duyarlı astımı olan hastalarda aspirin kullanımı, ölümle sonuçlanabilen şiddetli bronkospazmla ilişkilendirilmiştir. Aspirin duyarlılığı olan bu hastalarda aspirin ile diğer nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar arasında bronkospazm da dahil olmak üzere çapraz reaksiyon bildirildiğinden, aspirin duyarlılığının bu formunun söz konusu olduğu hastalara DOLOREX verilmemeli ve önceden astımı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Dolorex kullanımı, kadın doğurganlığını olumsuz etkiler ve hamile kalmaya çalışan kadınlarda kullanılması önerilmemektedir. Hamile kalmada zorlanan veya kısırlık incelemesinden geçmekte olan kadınlarda DOLOREX doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır.

Gebelik kategorisi il iki trimesterde C iken son trimesterde D’dir (1).

Diklofenak, diğer NSAİİ’ler gibi anne sütüne az miktarda geçer. Dolorex bu nedenle, bebekte istenmeyen etkilerin ortaya çıkmasına yol açmamak emziren annelerde kullanılmamalıdır (1, 2).

Diğer NSAİİ’ler gibi DOLOREX kullanılması da kadınlarda fertiliteyi olumsuz etkileyebileceğinden, gebe kalmak isteyen kadınlarda önerilmez. Gebe kalmakta zorluk çeken ya da kısırlık açısından tetkik edilen kadınlarda DOLOREX tedavisinin durdurulması düşünülmelidir (2, 3).