Ektopik Gebelikte Cerrahi Tedavi Sonrası Gebe Kalınabilir mi?

Ektopik gebelikte cerrahi tedavi sonrası gebe kalmak mümkün mü? Dış gebelikte cerrahi tedavi sonrası gebe kalmak mümkündür. Hastanın gebe kalma isteği göz önünde bulundurularak ve her iki cerrahi girişimin (tüp koruyucu ve tüpü kapsayıcı operasyon) olası komplikasyonları hastaya anlatılarak operasyonun türü belirlenir. 

Tüp koruyucu operasyonda dış gebelik kitlesi, etkilenmiş tüpe zarar verilmeden çıkarılır iken tüp kapsayıcı operasyonda etkilenmiş tüpün tamamı veya bir kısmı çıkarılır.

Ancak, ameliyatın türünü belirleyen önemli etmenlerden biri hastanın genel durumu olduğundan,

  • yırtılmış dış gebeliği
  • ağır kanaması
  • büyük boyutta bir dış gebelik kitlesi
  • tüplerde meydana gelmiş ağır hasar

mevcut ise tüpü de içine alan cerrahi operasyon uygulanır.

Operasyon esnasında diğer sağlam tüp fonksiyon açısından değerlendirilir ve en azından gebe kalma isteği olanlar için bir tüp korunmaya çalışılır. Gebe kalmak istemeyen hastaların böyle bir durumda her iki fallop tüpü de alınabilir.

Ektopik gebelik yani dış gebelik hakkında daha fazla bilgi için Doktor Mustafa Cihat Ciğerci‘nin yazısına bakın:

You may also like...