Helikobakter Pylori hakkında

yazar:

kategori:

Öncelikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde H.pylori görülme sıklığının yüksek olduğunu belirtelim. Ancak yine bu bakterinin her midede gastrit semptomları oluşturmadığını da hatırlatalım.

Endoskopi yemek borusunun ve midenin ülser olup olmaması başta olmak üzere yapısal olarak anatomisini incelemeye olanak sağlar.

Mide yanmaları ve reflü gibi şikayetlerde öncelikle yaşam ve beslenme değişiklikleri önerilir. Örneğin reflü rahatsızlığı olan biri yemek yedikten sonra yaklaşık 90 dk yatar pozisyona geçmemelidir. mide yanması olan biri turşu, salam, sosis ve kalitesiz yağlar ile kızartmalı besinlerden uzak durmalıdır.

Mide yanmasına sebep olan ya da semptomlarını arttıran bir başka önemli unsur ise NSAİİ dediğimiz ağrı kesici ve bazı antibiyotikler gibi ilaçların sıkça yutulmasıdır.

Reflü ya da mide yanmaları olan kişinin mide asiditesini azaltan ilaçları kullanması bir tedavi şeklidir. Mide asiditesinin azalması midenin kendini daha hızlı tedavi etmesine yardımcı olur. H2 reseptör blokerleri ya da Proton Pompa İnhibitörleri mide asiditesinin azalmasını sukralfat gibi ilaçlar ise mide mukozasındaki mukus tabakasına destek olmasını sağlar.

Peki beslenme ve yaşam önerilerine uymanız ve mide ilaçlarını kullanmanıza rağmen iyileşmeyen mide şikayetleri durumunda ne yapılır? Tabiki ENDOSKOPİ!

Peki H.plylori enfeksiyonundan şüphelenip antibiyotik başlanabilir mi? Tabiki başlanabilir.

Özetlemek gerekirse; REFLÜ şikayetleri olan birine mide asiditesini ölçmeden REFLÜ tedavisi başlanabilir. H.pylori semptomları olan ve ilaca rağmen mide yanması şikayetleri azalmayan hastaya antibiyotik başlanabilir.

Sağlıcakla
__________________________
“Gastrik kanser için ana etyolojik faktör H. pyloridir.

Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının H. pylori ile enfekte olduğu kabul edilmekte ve prevalans ile bakterinin alındığı çocukluk dönemindeki sosyekonomik şartlar arasında kesin bir ilişki olduğu bilinmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde 5-10 yaş arasında prevalans %60-70, yetişkinlerde ise bu oran %85-90’dır (Graham DY, Malaty HM, Evans DG, et all. Epidemiology of Helicobacter pylori in an asymptomatic population in the United States. Effect of age, race, and socioeconomic status. Gastroenterology 1991;100:1495-501).


Kaynak: https://hekimimyanimda.com/klinik/ic-hastaliklari/mide-yanmasi/