Yeşil çay zayıflatır ama nasıl?

Yeşil çay zayıflatır. Peki nasıl? Yeşil çayın sağlığa olan bazı faydaları, zihinsel fonksiyonları güçlendirmesi, fazla yağlardan kurtulmaya yardım etmesi, kanser ve inflamasyona karşı koruyucu olması ve kalp hastalıklarının gelişme riskini azaltması olarak özetlenebilir.

Yeşil çay nasıl zayıflatır?

Bir fincan yeşil çay (24–40 mg), bir fincan kahveden (100–200 mg) çok daha az kafein içeriyor olsa da, yine de kafein içeriyor.

Kafein, uyanıklığı ve egzersiz performansını arttıran ve yağ yakmaya yardımcı olan iyi bir uyarıcıdır.

Araştırmalara göre yeşil çay metabolik hızı artırabilir ve böylece yağ yakımını artırabilir.

  • 10 sağlıklı erkeğin yer aldığı bir çalışmada, yeşil çay tüketmek yakılan kalori miktarını %4 oranında arttırmıştır.
  • 12 sağlıklı erkeği içeren bir diğer çalışmada ise, yeşil çay, plasebo alanlara kıyasla yağ oksidasyonunu %17 oranında arttırmıştır.
  • Ancak, yeşil çay ile yapılan bazı çalışmalarda metabolizma artış hızı gösterilememiştir.

Bu çalışmalar doğrultusunda çıkarılacak sonuç: Yeşil çayın metabolizma hızı üzerindeki etkileri kişiden kişiye veya çalışmanın kurgusuna göre değişebilir.

Kafein ayrıca yağ asitlerini yağ dokusundan harekete geçirerek ve yağ asitlerini enerji olarak kullanıma hazır hale getirerek fiziksel performansı artırabilir. 

Çalışmalar üzerinde yapılan iki inceleme, kafeinin fiziksel performansı %11-12 oranında artırabileceği sonucuna varmıştır.

Sekiz haftalık bir çalışma, yeşil çaydaki kateşinlerin hem egzersiz hem de dinlenme sırasında yağ yakımını artırdığını gösterdi.

Diğer birkaç çalışma, bu bulguları doğrulayarak EGCG’nin yağ yakımını artırdığını ve uzun vadede vücut yağının azalmasına yol açabileceğini göstermektedir.

Bir çalışmada, yeşil çay ekstresi alan erkekler, yeşil çay ekstresi almayan erkeklerden %17 daha fazla yağ yaktı. Bu çalışmaya göre yeşil çay egzersiz esnasında daha fazla yağ yakılacağı sonucuna ulaşmıştır.

Sonuç olarak, yeşil çay hakkında yapılan tüm çalışmalar aynı sonuca ulaşmamış olsa da, yeşil çay, kısa vadede metabolik hızı artırabilir ve yağ yakımını artırabilir.

Karın yağlarından kurtulmaya yardım eder

Yeşil çayın fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı olması metabolizma hızını arttırarak vücudun daha fazla kalori harcamasına dayanır.

Birkaç çalışma, yeşil çayın özellikle karın bölgesinde fazla yağlardan kurtulmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Bu çalışmalardan biri, 240 obezite hastasını içeren 12 haftalık randomize kontrollü bir çalışmaydı. Bu çalışmada yeşil çay içen gruptakiler, kontrol grubundakilere kıyasla vücut yağ yüzdesi, vücut ağırlığı, bel çevresi ve göbek yağında önemli düşüşler gösterdi.

Ancak bazı çalışmalarda yeşil çay tüketimi ile kilo kaybı arasında anlamlı istatistiksel sonuç bulunamamıştır. Yeşil çayın fazla kilolardan kurtulmaya ne derecede yardımcı olduğunu tespit etmek için daha kapsamlı çalışmalar gerekir.


Şu konuda daha fazla sağlıklı bilgi alın: Çay